Unika och trygga timmerhus
I över trettio år har Jan Blomdahl tillverkat måttbeställda timmerhus genom sitt företag Blomdahls Trähus i byn Åkre, som ligger i Delsbo socken i Hälsingland. Jans timmerhus återfinns över hela Sverige.
Av de drygt hundrafemtio hus han har byggt är alla utom två unika och speciellt anpassade för den blivande husägaren.
- Kunden kommer hit med en skiss eller ritning, berättar Jan. Sedan ser jag till att kunden får precis som den önskar. Jag har standardmått på virket, men man kan alltid diskutera fram alternativ.
Leveranstiden från första kundkontakten till leverans ligger oftast på ett år. Virket köper Jan från olika skogsägare, eller så håller kunden med eget material. Nuförtiden är det vanligt att man väljer att tjära sitt hus istället för att måla det, något som Jan ser som en fördel.
- Man kan dessutom blanda tjäran och på så sätt få olika nyanser, säger han.
Efterfrågan på timmerhus har ökat stort den senaste tiden. Något, som Jan tror beror på enkelheten med timmerhus.
- Har du ett timmerhus vet du hur väggarna ser ut rakt igenom, säger han. Det kommer inga överraskningar. Man förstår sig på ett timmerhus och det ger trygghet.

Blomdahls Trähus

Bransch:
Husbygge

Telefon: 0653-151 46
Alternativ: 070-328 39 39

Adress:
Blomdahls Trähus
Åkre 513
82060 Delsbo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN